روابط بین المللی

دانشگاه: دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 4700 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه بر آن است تا دانش آموزان بتوانند دانش و مهارت های لازم برای مدرک دانشگاهی در روابط بین الملل مورد نیاز را دریافت کنند. کسب دانش مورد نیاز نتیجه تلفیق اجزای مختلف بکار برده شده در این برنامه ی تحصیلی است. مطابق با لزومات دوره کارشناسی ارشد در چارچوب صلاحیت آموزش عالی و تقاضای بازار کار ، برنامه روابط بین الملل به گونه ای طراحی شده است که محصلان را با درک عمیق از این رشته و زیرشاخه های آن آشنا کند (امنیت بین المللی ، اروپا مطالعات و حقوق بین الملل). در قالب این برنامه دانشجو معلومات کسب شده در مقطع کارشناسی را عمیق تر در خواهد یافت و مهارتهای عملی بیشتری را می آموزد که در آینده وی را قادر می سازد تا با محیط حرفه ای سازگار و آشنا شود. موئلفه های این رشته برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده و تجهیز دانش آموز با صلاحیت های کارشناسی ارشد طراحی شده اند. توالی منطقی این اهداف برنامه ریزی شده ، تکامل آنها چهارچوب این برنامه را تعیین می کند و به طور دقیق در این برنامه مطالعه میشود (پیوست 1). نحوه ی توزیع واحد این120 برنامه: • واحدهای آموزشی اجباری - 60 واحد (دوره های اصلی روابط بین الملل و آموزش زبان خارجی اولیه و ثانوی) • واحدهای انتخابی - 10 واحد • برنامه عملی - 10 واحد • پایان نامه کارشناسی ارشد - 30 واحد • دوره های رایگان - 10 واحد