مدیریت بازرگانی (MBA)

دانشگاه: دانشگاه آموزشی آزاد تفلیس
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 4700 دلار
اکنون درخواست کنیداهداف برنامه MBA ارائه یک برنامه درسی مطلقا اقتصادی است که ضمن تمرکز بر کاربردهای دنیای واقعی و به کارگیری تکنولوجی های مدرن ، مهارت ها و ارزش های تخصصی را نیز پرورش دهد. خصوصا ، برنامه MBA به منظور فراهم آوردن فرصت توسعه طراحی شده است: که شامل اصولی چون ابزارهای تحلیلی اساسی برای تصمیم گیری در دنیای تجارت با مسائل و مشکلات پیچیده , مهارتهای سازمانی حیاتی برای اجرای موثر سیاست در اصول سازمان ؛ درک دقیق از مجموعه دانش در زمینه های عملکردی کسب و کار ؛ مهارت های اصلی رهبری و کار تیمی ؛ مهارتهای اساسی ارتباط موثر و ارائه شفاهی و کتبی و همچنین تفکر انتقادی. توانایی استفاده موثر از فناوری به عنوان ابزاری برای مدیریت موثر ؛ توانایی عملکرد موثر در یک محیط کسب و کار متنوع ، پیچیده و جهانی میباشند.