دکترای پزشکی دندانپزشکی

دانشگاه: دانشگاه آموزش بشردوستانه تفلیس
نیمسال: بهار
مقطع: برنامه تک مرحه ای(دکترا)
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدهدف از برنامه آموزشی DMD تک دوره ای آماده سازی دندانپزشک گواهی شده ایست که بتوتنند کادر پزشکی بسیار با شایسته ای را گرداوری کند, دندانپزشکی مجاز که : دانش کافی از علوم پایه و کلینیکی دندانپزشکی عمومی دارد: 2.مسلط بر مهارت های بالینی عمومی است. 3. می توانند روش های علمی را انتخاب کند و از آنها برای حل روش های بالینی استفاده کند. 4- می تواند با استفاده از تکنولوجی های اینچنین ، اخبار علمی و بالینی را ارزیابی و فعالیت عملی را بهبود بخشد. 5. از ضرورت آموزش مداوم در دندانپزشکی و توسعه حرفه ای آگاه باشد.

پذیرش: تحت قانونی تنظیم شده توسط قانون گرجستان