مدیریت بازرگانی (BBA)

دانشگاه: دانشگاه آموزش بشردوستانه تفلیس
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 2500 دلار
اکنون درخواست کنیدهدف از این برنامه آماده سازی یک متخصص با مدرک کارشناسی در مدیریت بازرگانی است که قادر خواهد بود با بکار گیزی دانش کامل از جنبه های نظری و عملی فعالیت های مدیریتی و مهارت های لازم برای یک شغل حرفه ای ، فرآیندهای تجاری و سازمان ها را به طور موثر مدیریت کند . / پذیرش: تحت قانونی که توسط قانون گرجستان تنظیم شده است