دکتری پزشکی عمومی

دانشگاه: دانشگاه امریکایی گرجستان
نیمسال: پاییز/بهار
مقطع: برنامه تک مرحه ای(دکترا)
شهریه: 4500 دلار
اکنون درخواست کنیدهدف از برنامه MD تعلیم پزشکان آگاه و کوشا ایست که متعهد به یادگیری مادام العمر مطابق با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی هستند" - رئیس دانشگاه, ایلیا مسخی . دانشکده پزشکی در دانشگاه آمریکای گرجستان در سال 2017 تاسیس شد. برنامه درسی دوره کارشناسی پزشکی در GAU MD School به عنوان یک برنامه پزشکی 6 ساله (360 ECTS) مناسب با چالش های آموزش پزشکان کوشا و با صلاحیت در قرن 21 طراحی شده است. ویژگی های اصلی برنامه درسی GAU MD عبارتند از: برنامه درسی نیمه متمرکز افقی و عمودی, بازنگری سیستمهای بدن که در دوره های مبتنی بر یک سیستم یکدست ، سیستم های اصلی بدن را مورد بررسی قرار می دهندو مدل مارپیچی از برنامه درسی که امکان مرور بر موضوعات اصلی را به طور عمیق تر مرور فراهم میکند. روش های ارزیابی مربوط بر اساس مدل هرم میلر شامل معاینات سنتی (شفاهی / کتبی) ، آزمایش MCQ ، OSCE (آزمون بالینی ساختارهای هدف) و نمونه های کاری. رویکرد دانشجو محور با افزایش نقش مطالعه مستقل ؛ فرارگیری زودهنگام در محیط های بالینی و تسلط بر مهارت های بالینی در طی 6 سال. آموزش مهارتهای تحقیق طولی ؛ بهداشت اجتماعی و عمومی از جمله اخلاق پزشکی ، اصول رفتار پزشکی, آمار زیستی ، اپیدمیولوژی ، پزشکی مبتنی بر شواهد ، قانون بهداشت ، مدیریت مراقبت های بهداشتی ؛ پاسخگویی به الزامات ارسالی با استانداردهای آموزش پزشکی فدراسیون جهانی (WFME). یادگیری مبتنی بر پرونده های پزشکی و افزایش تعداد واحدهای انتخابی طی سالهای تحصیل. آموزش های بالینی این بخش از تحصیل با توافق با برخی کلینیک های پزشکی و بیمارستان ها اجرا می شود.