مدیریت بازرگانی (BBA)

دانشگاه: دانشگاه ایلیا (ISU)
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدبرنامه دوره لیسانس در مدیریت بازرگانی (گردشگری / مدیریت) در دانشگاه ایلیا برای دانشجویان بین المللی طراحی شده است که با ایجاد یک پایگاه جامع از دانش ، برای رقابت در مشاغل امروز و فردا مدرک می گیرند. این رشته متخصصان را برای موقعیت های مختلف در سازمان های انتفاعی ، غیر انتفاعی و بخش دولتی در سطح جهانی آماده می کند. این برنامه با هدف آماده سازی متخصصان مدیریت بازرگانی مجهز به دانش روز و مهارت های کارآفرینی در یک حوزه مدیریتی (مدیریت ، گردشگری)راه اندازی شده است. این برنامه به دانشجویان خود کمک می کند تا مهارت خود را در استفاده از ابزارهای مدیریت کسب و کار ، ارتباطات تجاری یکی از آنها ، برای عملکرد موثر در محیط تجارت جهانی مدرن ، توسعه دهند.