پزشکی عمومی (دکتر)

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: برنامه تک مرحه ای(دکترا)
شهریه: 4500 دلار
اکنون درخواست کنیدمقدمه ای بر آناتومی بالینی 1؛ شیمی پزشکی؛ مبانی بیوفیزیک پزشکی؛ سیتولوژی بهداشت محیط ارتقاء سلامت؛ انفورماتیک پزشکی؛ زبان خارجی 1؛ مقدمه ای بر آناتومی بالینی 2؛ جنین شناسی ، هیستولوژی اساسی؛ فیزیولوژی انسان؛ مبانی بیوشیمی؛ میکروب شناسی پایه ؛ ژنتیک, اخلاق زیستی ؛ مهارتهای تحقیق 1؛ زبان خارجی 2؛ سیستم عصبی (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ سیستم تنفسی (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ زیست شناسی مولکولی میکروب شناسی پایه ؛ علم رفتاری؛ سیستم قلب و عروق (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ سیستم گوارشی (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ سیستم ادراری تناسلی (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ سیستم غدد درون ریز و پوست (آناتومی بالینی ، بافت شناسی / جنین شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی) ؛ ایمونولوژی ویروس شناسی آسیب شناسی (آناتومی) ؛ آسیب شناسی (فیزیولوژی) ؛ تشخیص فیزیکی - پیشگیری ؛ جراحی عمومی؛ پرتو شناسی ، رادیولوژی پزشکی؛ داروسازی مهارتهای تحقیق؛ مبانی استدلال بالینی؛ مهارت های بالینی (اساسی) ؛ جراحی 1 / مهارت های بالینی 1؛ اطفال, روانپزشکی, زنان و زایمان, اورولوژی ، نفرولوژی ؛ دوره مهارت های ارتباطی بالینی ؛ پزشکی داخلی 1 / مهارت های بالینی 1؛ عصب شناسی؛ روانشناسی پزشکی؛ آسیب شناسی ، ارتوپدی ؛ طب کار؛ دوره انتخابی جراحی 2 / مهارت های بالینی 2؛ پزشکی داخلی 2 / مهارت های بالینی 2؛ ( ویروسههای بیماریزای پوستی)Dermato-Venereology ؛ مهارت های اپیدمیولوژی / تحقیق ؛ هماتولوژی ، ترانسفیوزیولوژی ؛ پزشکی آزمایشگاهی توانبخشی و فیزیوتراپی ؛ پزشکی خانوادگی؛ زنان, بیماری های عفونی؛ آلرژی و ایمونولوژی بالینی ؛ غدد درون ریز؛ سرطان شناسی جراحی 3؛ داروسازی بالینی ؛ بیهوشی ، مراقبت ویژه, روانپزشکی سلامت عمومی؛ مراقبت تسکینی مهارت های بالینی 3؛ جراحی سر و گردن آندوسکوپی ؛ سم شناسی بالینی ؛ فوریت های پزشکی, تولید مثل جراحی کودکان؛ اتو-راینو-حنجره ؛ چشم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب پزشکی قانونی؛ سالمندی مهارت های تحقیق 3.