روابط بین المللی

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 2250 لاری
اکنون درخواست کنیدمتون کلاسیک در روابط بین الملل ؛ بحثهای معاصر در تئوری روابط بین الملل (قسمت اول) ؛ بحث های معاصر در نظریه روابط بین الملل (قسمت دوم) ؛ بحثهای معاصر در تئوری روابط بین الملل (قسمت سوم) ؛ سمینار طراحی تحقیق (1): انتخاب و تصحیح یک سال تحقیق. سمینار طراحی تحقیق (2): انتخاب روش و نوشتن پروپوزال پژوهشی