مطالعات جنسیتی

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 2250 لاری
اکنون درخواست کنیدفلسفه علوم اجتماعی؛ مقدمه ای بر آمار کاربردی با عناصر SPSS. روشهای تحقیق اجتماعی؛ نظریه های فمینیستی امروزی؛ روش های تحقیق جنسیتی - انتخاب و تصحیح یک سوال تحقیق و نوشتن پیشنهاد (قسمت اول) ؛ تمرین تدریس (1): سخنرانی. روش های تحقیق جنسیتی - انتخاب و اصلاح یک سوال تحقیق و نوشتن پروپوزال (قسمت دوم) ؛ مباحث معاصر در نظریه فمینیستی (قسمت اول) ؛ روش های ابتکاری آموزش؛ کار در حال پیشرفت ، تحریر پروپوزال تحقیقاتی و دفاع از آن, مباحث معاصر در نظریه های فمینیستی (بخش دوم) ؛ سخنرانی دکتری I: آموزش فمینیستی؛ سخنرانی دکترايی II: تهيه مقاله ژورنالي استاد