مدیریت بازرگانی (MBA)

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدMBA با تخصص در اقتصاد

دانشکده اقتصاد بین الملل در دانشگاه دولتی ایوان جاواخیشویلی تفلیس ،سال اول - اقتصاد کلان ، اقتصاد خرد ، آمار / اقتصاد سنجی و ریاضیات برای اقتصاددانان ، دوره های نوشتن انگلیسی / دانشگاهی.

سال دوم - اقتصاد انرژی ، اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد کار ، اقتصاد منابع ، اقتصاد تجربی ، سازمان صنعتی ، طراحی مکانیزم ، تئوری بازی ، امور مالی ، اقتصاد بهداشت ، اقتصاد آموزش و پرورش ، ماکرو پیشرفته ، اقتصاد سنجی پیشرفته ، اقتصاد توسعه ، تجزیه و تحلیل هزینه و سود ، برنامه ارزیابی ، ریاضیات پیشرفته ، سری های زمانی ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کلان ، رشد اقتصادی ، اقتصادسنجی مالی و مباحث اقتصاد کلان.