مدیریت دولتی

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 4400 لاری
اکنون درخواست کنید1. قانون اساسی (دیدگاه ملی و تطبیقی) ؛ 2. اصول کلی حقوق اداری ؛ مقدمه ای بر قانون اداری گرجستان؛ 3. کنترل قضایی اداره عمومی 4. همکاری و ادغام اروپا