مطالعات اوراسیا و قفقاز

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 2250 لاری
اکنون درخواست کنیدچگونگی و پیامدهای اروپایی شدن در قفقاز: مقدمه ای بر مفهوم و کاربرد آن. نظریه های روابط بین الملل؛ جنگ سرد ؛ تحلیل سیاست خارجی؛ اقتصاد بین المللی؛ سازمانهای بین المللی و سیاستهای اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی. تحلیل سیاست های عمومی؛ سیاست عمومی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ؛ روشهای تحقیق کمی