بیوشیمی

دانشگاه: دانشگاه ایوان جاواخیشویلی تفلیس (TSU)
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی
شهریه: 13500 دلار
اکنون درخواست کنیددانشگاه ایالتی سن دیگو جورجیا لینگ 94؛ لینگ 100 لینگ 200؛ ارتباط شفاهی 103؛ فیزیک 195؛ آزمایشگاه فیزیک 195؛ فیزیک 196؛ آزمایشگاه فیزیک 196؛ ریاضیات 141؛ ریاضیات 150؛ ریاضیات 151؛ ریاضیات 245؛ ریاضیات 254؛ اقتصاد 102؛ زیست شناسی 100؛ شیمی 100؛ شیمی 200 و 200 لیتر ؛ شیمی 201 و 201 L؛ شیمی آلی 251 و 251 لیتر ؛ شیمی 232 و 232 لیتر ؛ CHEM 410A ؛ CHEM 410B ؛ CHEM 432 و 432 L ؛ CHEM 560 ؛ CHEM 457؛ CHEM 450 ؛ CHEM 498 ؛ CHEM 562 ؛ CHEM 563؛ CHEM 564 ؛ CHEM 567.