علوم تربیتی

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدبا در نظر گرفتن روند اصلاحات و نوآوری های متمرکز آموزشی، به مدیران ، محققان و معلمان واجد شرایط در این عرصه نیاز است تا در اجرا و بررسی پیامدهای آنها کمک کنند. هدف از این برنامه ارائه معلومات بروز به دانشجویان دکتری و آماده سازی متخصصان واجد شرایط در علوم تعلیم ، و توسعه مهارت های تحقیقاتی آنها است. هدف ما تربیت رهبرانی در زمینه آموزش و دکتراهای خبره در مبحث آموزش و پرورش مطابق با نیاز های امروز است که می توانند در سطح بین المللی تحقیق کنند و همچنین در دانشگاه تدریس کنند یا در بخشهای آموزشی کار کنند.