علوم کامپیوتر

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: دکترا
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدماموریت گروه علوم کامپیوتر حفظ یک برنامه ی عالی تحقیقاتیست. محصلان این رشته از آموزش را با کیفیت عالی دریافت و همجنین از دستورالعمل فنی فعلی و از فرصتهای تحقیقاتی پیشرفته بهره مند خواهند شد. علاوه بر مسئولیت های رشد برنامه و توسعه حرفه ای ، اعضای هیئت علمی متعهد به ارائه خدمات از طریق برنامه های آموزشی مداوم و تحقیقاتی هستند که به حوزه آنها کمک می کند. مأموریت ما تأمین افراد و ایده هایی است که این مرز جدید را شکل می دهد.