اداره آموزش

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه در نتیجه پروژه EU TEMPUS MAHATMA 530311-TEMPUS-1 2012-1-AM-TEMPUS-JPCR (2012-4000 / 001-001) توسعه یافته است