مدیریت بیمه

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدیکی از عوامل مهم توسعه در هر کشور, داشتن موئسسات مالی و بانکی کارامد است. به این علت, تعلیم متخصصان برای این مجموعه ها در موفقیت و شکوفایی یک کشور نقش بسزایی دارد.