مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدکارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات با پردازش همزمان به گرایشهایی چون صنعت ، تجارت ، مدیریت و تئوری فناوری اطلاعات ، یکدست سازی روش های بین المللی و بررسی موضوعاتی خاص ,امکان را برای دانشجویان خود فراهم می کند تا در روند بهبود فرآیند و نوآوری باشند.