فلسفه انگلیسی

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه تحصیلی دانش آموزان را با دانش و مهارت های خاص در زبان و ادبیات انگلیسی مجهز می کند. این برنامه برای آموزش یک متخصص زبان انگلیسی با مهارت و یک معلم زبان انگلیسی طراحی شده است.