مدیریت و فن آوری های صنعتی

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیدبرنامه تحصیلی مدیریت صنعتی و فناوری پیش زمینهای متنوعی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد که با بسیاری از زمینه های تحصیلی تلفیق میشوند. مهندسین صنعتی مشهور به کشف بهترینراه برای انجام کارها هستند.