مدیریت گردشگری

دانشگاه: دانشگاه بین المللی دریای سیاه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی
شهریه: 3000 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه تحصیلی در بخش های تجاری و غیر تجاری توسط متخصصان گردشگری با معلومات و حرفه ای ارائه میشود . روند مطالعه در اینجا به نحوی تنظیم شده که متناسب با نیازهای بازار باشد.