پزشکی عمومی (دکتر)

دانشگاه: دانشگاه بین المللی قفقاز
نیمسال: بهار
مقطع: برنامه تک مرحه ای(دکترا)
شهریه: 5000 دلار
اکنون درخواست کنید360 واحد درسی