اداره آموزش

دانشگاه: دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 2250 دلار
اکنون درخواست کنیدمدرک لیسانس یا معادل آن, تسلط به زبان انگلیسی حداقل سطح B2