فلسفه انگلیسی

دانشگاه: دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 2000 دلار
اکنون درخواست کنیدگواهی فارغ التحصیلی دانشکده ؛ تسلط به زبان انگلیسی حداقل سطح B2