دکترای پزشکی دندانپزشکی

دانشگاه: دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 4000 دلار
اکنون درخواست کنیدهدف این برنامه تعلیم دندانپزشکان واجد شرایطی است که فعالیتشان به افزایش سطح خدمات دندانپزشکی ، جلوگیری از بیماریهای دهانی و بهبود سلامت عمومی کمک می کند. فارق التحصیلان این برنامه به علم پزشکی بهداشت دهان و دندان (علوم بالینی و طبیعی) و دانش عمیق در مبحث تخصص دندانپزشکی تسلط خواهد داشت. همچنین مهارتهای بالینی دندانپزشکی در این مجموعه با در نظر داشتن ارزشهای اخلاقی تدریس می شوند. دانش آموختگان این رشته قادر به آموزش ، رشد حرفه ای ، تحقیق و تصمیم گیری خواهد بود ، که به اآنها این امکان را می دهد تا علائم شناسایی شده را منطقی تجزیه و تحلیل کند و ارتباط بین فرآیند بیماری های مشترک را ببینند ،ئرمان جامعی را به طور منطقی تنظیم و اجرا کنند ، بهبود بیمار را پیگیری و مدیریت کنند و مهارت های دستی را که ضامن فعالیت های پیشگیری و درمانی ست را تقویت کنند.