پزشکی عمومی (دکتر)

دانشگاه: دانشگاه دیوید تویلدیانی مدیکان
نیمسال: بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 6000 دلار
اکنون درخواست کنیداین برنامه تحصیلی در این منطقه منحصر به فرد است زیرا برنامه آموزشی را بر اساس الزامات آزمون مجوز پزشکی ایالات متحده (USMLE) ارائه می دهد. برنامه 6 ساله MD به 3 مرحله تقسیم می شود: علوم پایه پزشکی (2.5 سال). علوم بالینی (2.5 سال) و دفتریاری بالینی (1 سال). در پایان هر مرحله دانشجو واجد شرایط گام مناسب USMLE است.