توسعه شهری

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: دکترا
شهریه: 6500 لاری
اکنون درخواست کنیدتکنیک ارتباط علمی و روشهای نوین آموزش ؛ روشهای تحقیق در توسعه شهری؛ اماکن فرهنگی اجتماعی توسعه شهری ؛ نظریه و عملکرد توسعه شهری.