مهندسی آب

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: دکترا
شهریه: 6500 لاری
اکنون درخواست کنیدفنون ارتباط علمی و روشهای نوین مطالعه ؛ روشهای تحقیق علمی و استفاده از آنها در مهندسی آب ؛ مهندسی سیستم های آب؛ فن آوری های مدرن "سبز" تصفیه آب ؛ محیط زیست و توسعه پایدار مدل سازی منابع آب.