زراعت

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 5500 لاری
اکنون درخواست کنیدبیوتکنولوژی گیاهی آسیب شناسی پیشرفته گیاه کشاورزی ارگانیک ؛ مدیریت تلفیقی آفات؛ انگلیسی حرفه ای در کشاورزی I؛ اصلاح نباتات پیشرفته بوم شناسی خاک؛ توسعه و مدیریت گیاه چمن؛ انگلیسی حرفه ای در کشاورزی II؛ باغبانی مدرن: پرورش میوه و انگور ؛ کشاورزی پایدار تمرین مزرعه ای در شراب سازی و پرورش میوه ؛ باغ زینتی؛ باروری خاک و تغذیه گیاهان. انتخابی: کارآفرینی و تجارت جهانی شراب ؛ تکنیک تولید و بازاریابی سیستمیک شراب در جهان ؛ مدیریت ایمنی مواد غذایی