طراحی

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 5500 لاری
اکنون درخواست کنیدمطالعات انتقادی در طراحی؛ استودیوی نوآوری؛ مدیریت طراحی نوآوری؛ مدیریت طراحی نوآوری؛ انگلیسی برای تجارت و مطالعه ؛ مطالعات علم و فناوری ؛ استودیوی کاربر محور ؛ قابلیت استفاده در طراحی ؛ محل کار استودیوی پایدار ؛ آینده های پایدار ,واحدهای انتخابی: زبان ایتالیایی؛ زبان روسی؛ زبان آلمانی؛ طراحی CAD استودیو ؛ ارائه طراحی واحدهای انتخابی: زبان ایتالیایی؛ زبان روسی؛ زبان آلمانی؛ طراحی پیشرفته ی استودیو CAD؛ ارائه طراحی پیشرفته.