ریاضیات محاسباتی

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 4500 لاری
اکنون درخواست کنیدتحلیل ریاضی 1؛ جبر خطی و هندسه 1؛ مقدمه ای بر فناوری های اطلاعاتی ریاضیات گسسته؛ مبانی الگوریتم سازی و برنامه نویسی ؛ گرافیک مهندسی کامپیوتر؛ تحلیل ریاضی 2؛ جبر خطی و هندسه 2؛ سیستم های کاربردی شخصی مبانی معماری و سازمان کامپیوتر برنامه نویسی در Visual basic / Visual basic.net؛ تئوری نمودار و ترکیبیات ؛ تحلیل ریاضی 3؛ ریاضیات رایانه ای 1؛ تجزیه و تحلیل عملکرد؛ احتمال و آمار 1؛ معادلات دیفرانسیل 1؛ فیزیک نظری 1؛ تحلیل ریاضی 4؛ ریاضیات رایانه ای 2؛ احتمال و آمار 2؛ معادلات دیفرانسیل 2؛ فیزیک نظری 2؛ تجزیه و تحلیل پیچیده برنامه نویسی پویا ؛ روشهای بهینه سازی نظریه گروه محاسباتی؛ نظریه ادغام ؛ مدل های خطی و برنامه ریزی خطی ؛ آمار کاربردی 1؛ ریاضیات بیمه غیر زندگی؛ مدل های خطی اقتصاد؛ مقدمه ای بر روش های عددی محاسبات جبری ؛ بهینه سازی ترکیبی (گسسته) ؛ حلقه ها ، رشته ها و ماژول ها ؛ تجزیه و تحلیل ، هندسه و مدل سازی در امور مالی. آمار کاربردی 2؛ پیاده سازی مشکلات عملی در بیمه عمر. دوره انتخابی: نظریه بازی؛ جریان در شبکه ها. دوره انتخابی: مقدمه ای بر سری های زمانی و پیش بینی. فرآیندهای تصادفی. واحد انتخابی: روشهای مونت کارلو ؛ روشهای پیش بینی. واحد رایگان: نجوم عمومی؛ برنامه نویسی در ++ C مبانی سیستم های عملیاتی ؛ هندسه مصنوعی توپولوژی عمومی؛ عناصر نظریه دسته؛ فرآیندهای تصادفی برای بیمه و امور مالی. شبکه های مدولار و هندسه؛ روشهای ترکیبی در احتمال و آمار. توپولوژی کاربردی ؛ نظریه برنامه ریزی ؛ ریاضیات و برنامه نویسی؛ برنامه نویسی ریاضی