طراحی

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 4500 لاری
اکنون درخواست کنیدهنر در طول قرون ؛ فلسفه و تاریخ ایده ها , ترسیم برای طراحی ؛ ریاضیات برای طراحان 1؛ فیزیک عمومی؛ مقدمه ای بر ارگونومی ؛ مقدمه ای بر طراحی بهداشت و ایمنی؛ طراحی و جامعه؛ آمار برای تجارت و علوم اجتماعی. استودیو گرافیکی و تایپوگرافی مکانیک مهندسی؛ نقشه فنی؛ اصول علوم اجتماعی؛ استدیو طراحی I؛ ارگونومی برای طراحی ؛ مواد و طراحی استدیو طراحی II؛ طراحی رندر؛ CAD استدیو ؛ مدیریت بازاریابی؛ رویکردهای فرهنگی به طراحی ؛ طراحی و پایداری فناوری ساخت روش شناسی طراحی؛ مقدمه ای بر عکاسی و فیلمبرداری ؛ روش طراحی ارگونومیک ؛ کارآفرینی. دوره انتخابی: زبان روسی