فیزیک مهندسی

دانشگاه: دانشگاه فنی گرجستان
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی
شهریه: 4500 لاری
اکنون درخواست کنیدبار تحصیلی دوره کوتاه برنامه: ریاضیات 1؛ فیزیک 1؛ مقدمه ای بر فناوری های اطلاعاتی مبانی برنامه نویسی؛ زبان گرجی 1؛ مبانی معماری و سازمان کامپیوتر ریاضیات 2؛ فیزیک 2؛ سیستم های کاربرد شخصی مبانی الگوریتم سازی و عناصر برنامه نویسی. مبانی سیستم عامل زبان گرجی 2؛ ریاضیات 3؛ فیزیک 3.1؛ فیزیک نظری 1؛ مبانی رادیو الکترونیک ؛ روشهای فیزیکی تحقیقات مواد و سازه ها عناصر الکترونیک ؛ تکنیک های تفکر خلاق, فیزیک 4؛ فیزیک حالت جامد؛ تست مواد مدل سازی ریاضی فرایندها و دستگاه های فن آوری ؛ فیزیک نظری 2. واحد I - فیزیک پزشکی و تطبیق انسان و محیط زیست: علوم مواد پزشکی فیزیک پزشکی ضروری؛ روشهای بررسی فیزیکی در پزشکی ؛ پرتوی یونیزه در پزشکی 1؛ فیزیک تابش روشهای ریاضی پردازش نتایج تاریخ آزمایشها ؛ الکترونیک حالت جامد ؛ اشعه در پزشکی 2؛ پذیرش تصویر در پزشکی و پرتوی گاما غیر یونیزه ؛ ایمنی پرتوگرافی شخص و محیط زیست ؛ اپتیک و الکترونیک در پزشکی؛ دوزیمتر تابش. واحد II - میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک: فیزیک نیمه هادی ها و مقره ها ؛ مبانی فیزیکی میکروالکترونیک ؛ خدمات تجهیزات الکترونیکی خانگی ؛ طراحی دستگاه های میکروالکترونیک ؛ دستگاه های نیمه هادی تکنیک های ریزپردازنده ؛ مبانی فیزیکی Optoelectronics ؛ تجهیزات الکترونیکی خانگی؛ فناوری دستگاه های نیمه هادی و مدارهای مجتمع (IC) ؛ Helioenergetics ؛ فناوری ساخت محصولات الکترونیکی ؛ مقدمه ای در فناوری نانو .واحدهای III - تخصص فیزیکی - فنی: فیزیک نیمه هادی ها و مقره ها ؛ فیزیک فلزات روشهای فیزیکی تثبیت و بررسی ردیابی ؛ کریستالوگرافی ؛ شبیه سازی فیزیکی - ریاضی شناسایی در اشیا تحقیق شده. فیزیک انفجاری, ایمنی پرتونگاری شخص و محیط زیست ؛ روشهای پراش دستگاه های الکترونیکی و روش های آزمایش آنها. تخصص فرآیندهای ماندگار ؛ ارتباطات اطلاعاتی