پزشکی عمومی (دکتر)

دانشگاه: دانشگاه قفقاز
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 6500 دلار
اکنون درخواست کنیدهدف این برنامه آماده سازی پزشکانی است که در عرصه ی داخلی و بین المللی است که بسیارشایسته، با اخلاق ، و صلاحیت های مناسب ، قادر به تأمین نیازهای آموزشی یک جامعه باز باشند ، و اجرای ماموریت اصلی CU را تسهیل کنن که این ماموریت: فارغ التحصیل شدن با شایستگی بسیار بالا و اخلاقی و پایبندی به ارزش های دموکراتیک و اصول دموکراسی می باشد. برنامه آموزشی بر روی استانداردهای آموزش پزشکی فدراسیون جهانی (WFME) متمرکز شده است. این برنامه توسعه تواناییهای عملی / بالینی و شیوه نگرش را به نحوی فراهم می کند که برای یک فعالیت حرفه ای موفق و یادگیری مادام العمر پس از دیپلم ضروری است. دانشجویان CMS برای استفاده از پایگاه های بالینی آموزشی و / یا آزمایشگاه ها فرصت خواهند داشت. برنامه آموزشی یک دوره ای "دکتر پزشکی" یادگیرمحور است که در سیستم واحد های درسی طراحی شده و بر اساس حجم کار دانشجو برای دستیابی به نتایج یادگیری برنامه لازم است.