مدیریت کسب و کار

دانشگاه: دانشگاه گریگول روباکیزه
نیمسال: پاییز / بهار
مقطع: دوره گواهینامه
شهریه: 2200 دلار
اکنون درخواست کنیدطول دوره - 6 ماه. دانشجویان پس از گذراندن این دوره تحصیلی گواهینامه دانشگاه گریگول روباکیزه را دریافت می کنند. یادگیری و تدریس در چارچوب مدیریت بازرگانی مبتنی بر کارهای نظری ، سمیناری و عملی است. این امر کمک به مدیران و مدیران آینده در توسعه مهارت های عملی مدیریت تجارت را هدف قرار داده است. برای آموزش متخصصان رقابتی در مدیریت بازرگانی دارای دانش نظری و عملی در زمینه مدیریت بازرگانی. این دوره با هدف آماده سازی شرکت کنندگان برای حوزه مدیریت بازرگانی با دانش گسترده از محیط اقتصادی سازمان های تجاری و مدیریت این سازمان ها تنظیم شده است و مهارت و توانایی استفاده از دانش را در عمل توسعه میدهد.