مدیریت دولتی

دانشگاه: دانشگاه گریگول روباکیزه
نیمسال: پاییز
مقطع: کارشناسی ارشد
شهریه: 10500 یورو
اکنون درخواست کنیدمدت زمان برنامه - 2 سال (4 ترم): 1 سال در گرجستان ، 1 سال در آلمان. واحد - 120. دانشجویان پس از اتمام برنامه از دانشگاه گریگول روباکیزه و دانشگاه پوتسدام مدرک و مدرک دیپلم می گیرند. این برنامه معطوف به اصلاحات اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی مداوم است. این برنامه بر اساس تجربه برنامه آموزشی اروپا در حوزه مدیریت دولتی است.